BẢN TIN SỐ 01 THÁNG 03 NĂM 2022

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 THÁNG 03 NĂM 2022 ICT Law xin gửi đến quý bạn đọc và Doanh nghiệp Bản tin Pháp luật số 01 tháng 03 năm 2022. Bản tin cung cấp các quy định pháp luật mới được ban hành từ ngày 01 tháng 03 đến 31 tháng 03 năm 2022. […]

Đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Hiện nay, để đăng khi nhãn hiệu tại Canada, các cá nhân tổ chức nước ngoài phải thực hiện đăng ký tại văn phòng sở hữu trí tuệ Canada – CIPO (the Canadian Intellectual Property Office) mà không thể thông qua hệ thống Madrit do Canada không phải là thành viên của hệ thống này. […]

Tiêu chuẩn hữu cơ Canada

Tiêu chuẩn hữu cơ Canada đề cập đến hệ thống chứng nhận hữu cơ được nêu trong Các quy định về sản phẩm hữu cơ năm 2009. Mục tiêu của tiêu chuẩn hữu cơ Canada là điều chỉnh tất cả các tổ chức tham gia vào chứng nhận thực phẩm nông nghiệp hữu cơ và đảm bảo […]

Điều kiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng

Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

Việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng không những có ý nghĩa to lớn đối với tổ chức phát hành mà còn ảnh hưởng, tác động đến thị trường chứng khoán. Vậy các điều kiện để chào bán chứng khoán lần đầu là gì? Thứ nhất, đối với Công ty cổ phần, việc […]

Thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng

Chào bán cổ phần là giao dịch đem lại rất nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư và các cổ đông. Ở bài trước chúng đã cùng nhau tìm hiểu chào bán cổ phần là gì? https://tuvandangkykinhdoanh.net/chao-ban-chung-khoan-la-gi/ Bài viết này cung cấp cho bạn đọc những thông tin về thủ tục chào bán cổ phần […]

Cổ phần là gì? Các hình thức chào bán cổ phần?

Các vấn đề xoay quanh việc thành lập, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần tương đối phức tạp. Để tìm hiểu chuyên sau về Cổ phần trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu cổ phần là gì? Cổ phần là gì?   Cổ phần mang bản chất là quyền tài sản […]

Một số quy định về hoạt động mỹ thuật (p2)

Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Việc thông báo bằng văn bản về tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 113/2013/NĐ-CPthực hiện theo quy định sau: a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu tổ chức […]

Một số quy định về hoạt động mỹ thuật (p3)

Tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng Đối với dự án công trình tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, dự án công trình tượng đài Bác Hồ phải tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành […]

Một số quy định về hoạt động mỹ thuật (p4)

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Lập dự toán và thẩm định dự toán chi phí sáng tác, thi công phần mỹ thuật Việc lập dự toán và thẩm định dự toán chi phí sáng tác, thi công phần mỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP và các quy định sau: Dự toán chi phí sáng […]

Một số quy định về hoạt động mỹ thuật (p5)

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Thi công và nghiệm thu, bàn giao công trình tượng đài, tranh hoành tráng Việc thi công thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 113/2013/NĐ-CPthực hiện theo quy định sau: a) Đơn vị thi công căn cứ mẫu phác thảo đã được duyệt tiến hành phóng […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay