BẢN TIN SỐ 01 THÁNG 03 NĂM 2022

Thứ Tư, 27 Tháng Tư, 2022 118 lượt xem Chia sẻ bài viết:

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 THÁNG 03 NĂM 2022

ICT Law xin gửi đến quý bạn đọc và Doanh nghiệp Bản tin Pháp luật số 01 tháng 03 năm 2022. Bản tin cung cấp các quy định pháp luật mới được ban hành từ ngày 01 tháng 03 đến 31 tháng 03 năm 2022.

Một số nội dung chính hữu ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý doanh nghiệp được đề cập đến trong Bản tin như sau:

Thứ nhất, trong lĩnh vực đầu tư,

4 nguyên tắc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài

Ngày 14/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, việc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc: Đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật; Không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra; phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đánh giá; Kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh; Công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, dự án đang trong quá trình giám sát, đánh giá.

Trong đó, tùy theo nội dung và tình hình thực tế, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; hoặc thông qua báo cáo; hoặc tổ chức đoàn kiểm tra, đoàn công tác; hoặc kết hợp các cách thức kiểm tra nêu trên.

Một số nội dung kiểm tra tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài như: tiến độ góp vốn điều lệ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký; tình hình góp vốn pháp định; tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; việc thực hiện các quy định pháp luật; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài…

Thứ hai, trong lĩnh vực Thuế,

Chính phủ thông qua việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020

Ngày 03/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 24/NQ-CP về Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020.

Theo đó, Chính phủ thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo.

Ngoài ra, giao Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ hoàn thiện, ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020. Trong đó cần lưu ý làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý giải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022.

Nhằm đạt được mục tiêu cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2030 và hoàn thiện môi trường làm việc điện tử (phi giấy tờ) trong công tác quản lý Nhà nước về hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các nội dung sau:

Trước hết, Cục Giám sát quản lý về Hải quan phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh việc kết nối chia sẻ dữ liệu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với các đối tác thương mại theo các Hiệp định, thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Bên cạnh đó, Cục Thuế xuất nhập khẩu cần rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tối ưu hóa quy trình, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Vụ Thanh tra – Kiểm tra tăng cường công tác thanh tra – kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của công chức tại các Chi cục Hải quan; trường hợp phát hiện cán bộ, công chức yêu cầu người khai hải quan nộp chứng từ, hồ sơ không đúng quy định, không đúng chỉ đạo hoặc có thái độ gây khó khăn, phiền hà thì yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 15 ngày để xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định…

Thứ ba, về lĩnh vực lao động,

Dừng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ

Ngày 01/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 01/3/2022. Sau đây, việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại Quyết định 4290/QĐ-TLĐ và Quyết định 4291/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022.

Thứ tư, về lĩnh vực Thuế – Phí, lệ phí,

Từ tháng 04/2022, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố

Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, từ tháng 04/2022, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định): An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Gia Lai, Đồng Tháp,….

Ngoài ra, Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương theo Quyết định này do Lãnh đạo tỉnh, thành phố làm Trưởng Ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của Cục Thuế và các sở, ban, ngành có liên quan. Rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định để thông báo đến từng đơn vị các nội dung ngày từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện,….

Cuối cùng, về lĩnh vực Xuất nhập khẩu,

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực

Ngày 18/02/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

Theo đó, trường hợp nguyên liệu đóng gói và bao bì đóng gói hàng hóa nhằm mục đích vận chuyển, không xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa. Trường hợp hàng hóa được tính theo tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực, trị giá của nguyên liệu đóng gói và bao bì đóng gói hàng hóa nhằm mục đích bán lẻ được xem là có xuất xứ hoặc không có xuất xứ, tùy từng trường hợp cụ thể, khi tính hàm lượng giá trị khu vực của hàng hóa,….

Ngoài ra, để xác minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên nhập khẩu tiến hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa theo các hình thức sau: gửi văn bản yêu cầu nhà nhập khẩu cung cấp thêm thông tin; gửi văn bản yêu cầu nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất cung cấp thêm thông tin; gửi văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức cấp C/O hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên xuất khẩu cung cấp thêm thông tin,….

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu có thể tạm ngừng cho hưởng ưu đãi thuế quan trong khi chờ kết quả xác minh xuất xứ hàng hóa. Nước thành viên nhập khẩu cho phép thông quan hàng hóa nhưng có thể yêu cầu việc thông quan cần tuân thủ theo quy định trong nước.

Link truy cập bản tin: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VogHDfJcplcstCOFLqL8rhpj_uHRDQfp

Mong rằng Bản tin sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho các bạn đọc và Quý doanh nghiệp!


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT
📌  Địa chỉ: 172A phố Yên Lãng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
📌  Hotline: 091.26.23.203 – 096.11.51.079
📌  Email: support@ictlaw.vn
📌  Website: tuvandangkykinhdoanh.net – ictlaw.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay