Tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

Với sự am hiểu tường tận về hệ thống pháp luật về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam, ICTLAW giúp các startup hiểu rõ và đáp ứng các quy định của pháp luật. Các lĩnh vực tư vấn cấp phép:

– Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

– Giấy phép thiết lập mạng xã hội

– Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử trực tuyến.

– Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Đăng ký chạy chương trình khuyến mãi.

– Đăng ký mã vạch

Thêm thông tin

Tư vấn đầu tư

ICTLAW cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, ICTLAW có thế mạnh trong việc tư vấn các dự án đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hình thức BOT, BTO, BT hoặc hợp tác công tư (PPP) giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn đầu tư tại Việt Nam do ICT LAW cung cấp bao gồm:

– Tư vấn lựa chọn lĩnh vực đầu tư, địa bàn và quy mô đầu tư.

– Tư vấn các thủ tục đầu tư.

– Đại diện cho nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

– Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư.

– Tư vấn các chính sách ưu đãi cho các dự án, giao dịch và hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư tại Việt Nam.

– Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cho thuê lại nhà xưởng.

– Tư vấn thay đổi nội dung đầu tư đã đăng ký

Add Any content here

Tư vấn M&A
(Sáp nhập và Mua lại)

ICTLAW nhận thức rõ các xu hướng và phương thức M&A hiện nay. Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho các dự án M&A thuộc nhiều lĩnh vực và quy mô khác nhau, bao gồm:

– Tư vấn các phương thức M&A doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và triển khai phương án chào bán (bên bán) và phương án mua lại (bên mua) trên cơ sở đánh giá, phân tích thông tin về chính sách, pháp luật và am hiểu thị trường.

– Tư vấn định giá công ty.

– Tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp trước khi chào bán

Thêm thông tin

Bảo hộ sáng chế và thiết kế

ICT Law tư vấn tập trung vào thương mại và thực tế để giúp bạn bảo vệ và quản lý danh mục bằng sáng chế của mình một cách chiến lược. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

– Đăng ký sáng chế / thiết kế (bao gồm chuẩn bị, dịch thuật hồ sơ và nộp đơn đăng ký bằng sáng chế, thiết kế và mô hình hữu ích, bao gồm tư vấn cho khách hàng về khả năng cấp bằng sáng chế và bảo hộ sáng chế);

– Chương trình bảo hộ (bao gồm tư vấn hoặc trợ giúp hình thành các chương trình xác định và bảo vệ sáng chế);

– Cấp bằng sáng chế (bao gồm cấp phép sáng chế và công việc cấp phép chéo);

– Giải quyết tranh chấp bảo hộ bằng sáng chế (liên quan đến vi phạm bằng sáng chế, chống đối, tranh chấp quyền sở hữu / thủ tục can thiệp và giải quyết tranh chấp thay thế). 

Add Any content here

BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu của bạn là một thành phần ngày càng quan trọng và có giá trị trong danh mục tài sản trong nền kinh tế toàn cầu định hướng thương hiệu ngày nay. ICT Law đưa ra tư vấn chuyên nghiệp, tối ưu và thực tế để giúp bạn bảo vệ và quản lý danh mục nhãn hiệu của mình một cách chiến lược nhất. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Tư vấn lựa chọn và phù hợp nhãn hiệu để đăng ký;
 • Phân loại nhãn hiệu;
 • Tìm kiếm các đăng ký và đơn đăng ký trước;
 • Tư vấn về triển vọng đăng ký;
 • Nộp đơn bảo hộ để đăng ký;
 • Tiến hành các thủ tục bảo hộ;
 • Tư vấn sử dụng hợp lý nhãn hiệu trong bao bì, nhãn mác, quảng cáo trên báo in và báo điện tử;
 • Theo dõi và gia hạn đăng ký;
 • Tư vấn về quyền đối với tên thương mại, trang thương mại, chuyển nhượng, cạnh tranh không lành mạnh và các quyền nhãn hiệu chưa đăng ký có được khi sử dụng;
 • Đàm phán và soạn thảo các thỏa thuận để mua, bán hoặc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;
  Đăng ký giấy phép và các thỏa thuận người dùng; và
 • Thực thi bảo hộ nhãn hiệu và kiện tụng.
 • Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
 • Giấy phép thiết lập mạng xã hội
 • Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử trực tuyến.
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Đăng ký chạy chương trình khuyến mãi.
 • Đăng ký mã vạch
Thêm thông tin

bảo hộ bản quyền tác giả

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xác định các khả năng bảo hộ, tư vấn đăng ký và các bước khác có thể mang lại lợi thế đáng kể trong việc cấp phép và bảo vệ bản quyền. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Tư vấn về khả năng bản quyền;
 • Nghiên cứu các vấn đề về quyền sở hữu và khả năng bảo vệ;
 • Tư vấn về đăng ký, sử dụng và bảo vệ;
 • Đàm phán thỏa thuận và chuẩn bị cho việc tạo, sở hữu, cấp phép, mua, bán hoặc thu tiền bản quyền (theo giấy phép bản quyền) của tài liệu bản quyền;
 • Tư vấn về vi phạm và chống vi phạm bản quyền (bao gồm cả việc khởi kiện những người vi phạm); và
 • Kiện tụng tranh chấp bản quyền.
Add Any content here

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

Với sự am hiểu tường tận về hệ thống pháp luật về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam, ICTLAW giúp các startup hiểu rõ và đáp ứng các quy định của pháp luật. Các lĩnh vực tư vấn cấp phép:

– Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

– Giấy phép thiết lập mạng xã hội

– Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử trực tuyến.

– Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Đăng ký chạy chương trình khuyến mãi.

– Đăng ký mã vạch

Thêm thông tin

Tư vấn đầu tư

ICTLAW cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, ICTLAW có thế mạnh trong việc tư vấn các dự án đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hình thức BOT, BTO, BT hoặc hợp tác công tư (PPP) giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn đầu tư tại Việt Nam do ICT LAW cung cấp bao gồm:

– Tư vấn lựa chọn lĩnh vực đầu tư, địa bàn và quy mô đầu tư.

– Tư vấn các thủ tục đầu tư.

– Đại diện cho nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

– Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư.

– Tư vấn các chính sách ưu đãi cho các dự án, giao dịch và hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư tại Việt Nam.

– Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cho thuê lại nhà xưởng.

– Tư vấn thay đổi nội dung đầu tư đã đăng ký

Add Any content here

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.