Cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thứ Ba, 17 Tháng Tám, 2021 109 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Trình tự thực hiện

 1. Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông muốn tiếp tục kinh doanh theo nội dung giấy phép đã được cấp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông tới Cục Viễn thông ít nhất 60 ngày làm việc trước ngày giấy phép hết hạn.
 2. Cục Viễn thông tiếp nhận, xem xét và thông báo cho doanh nghiệp biết về tính hợp lệ hồ sơ trong 05 ngày làm việc.
 3. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Viễn thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới giấy phép cho doanh nghiệp.
 4. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp biết.

Dịch vụ viễn thông

Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng…

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13) d) Điều lệ của doanh nghiệp
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định theo (Quy định tại khoản 2 hoặc khoản 4 Điều 13 Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013).
 • Kế hoạch kinh doanh trong 05 (năm) năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép.
 • Kế hoạch kỹ thuật trong 05 (năm) năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép.
 • Văn bản cam kết thực hiện giấy phép.
 • Đơn đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
 • Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp giấy phép đến ngày nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay