BẢN TIN SỐ 01 THÁNG 06 NĂM 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật số 01 tháng 06 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/006/2021.Bản tin đề cập đến một số nội dung hữu ích cho các doanh nghiệp như sau: […]

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 3 THÁNG 5 NĂM 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật số 03 tháng 05 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 17/05/2021 đến ngày 30/05/2021.Bản tin đề cập đến một số nội dung hữu ích cho các doanh nghiệp như sau: […]

BẢN TIN SỐ 03 THÁNG 05 NĂM 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật đầu tháng 05 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 10/05/2021 đến ngày 07/04/2021. Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong bản tin như sau: Thứ nhất, trong […]

Bản tin pháp luật số 2 tháng 4

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật đầu tháng 04 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 28/03/2021 đến ngày 07/04/2021. Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong bản tin như sau: Thứ nhất, về […]

Những quy định mới nổi bật của Luật chứng khoán 2019

Vào ngày 26/11/2019, Quốc hội nước Việt Nam đã thông qua Luật Chứng khoán mới (Luật Chứng khoán 2019) để thay thế Luật Chứng khoán 2006. Luật chứng khoán Việt Nam 2019 sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 với những điểm mới như sau: 1. Bổ sung nhiều hành vi nghiêm cấm […]

Bản tin pháp luật số 1 tháng 4 năm 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật đầu tháng 04 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 28/03/2021 đến ngày 07/04/2021. Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong bản tin như sau: Thứ nhất, về […]

Luật doanh nghiệp 2020 và những điểm mới nổi bật

Luật  Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 mới đây thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020 1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng Theo […]

Điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đã có hiệu lực Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014. Luật Xây dựng sửa đổi […]

Bản Tin Pháp Luật số 01 tháng 3 năm 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật số 02 tháng 12 năm 2020. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 01/03/2021 đến ngày 14/01/2021. Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong bản tin như sau: Thứ nhất, […]

Luật Chứng khoán 2019 và những định nghĩa mới đáng chú ý

Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán 2019 Chiều ngày 26/11/2019, Quốc hội tiến hành biểu quyết chính thức thông qua Luật Chứng khoán 2019 thay thế Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010. Điểm mới về một số định nghĩa trong Luật Chứng khoán 2019 doanh nghiệp cần […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay