Đầu tư tại Việt Nam – Chấp thuận chủ trương đầu tư (Phần 2)

Tiếp nối Phần 1 tại: Đầu tư tại Việt Nam – Chấp thuận chủ trương đầu tư (Phần 1) 3. Quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng CP được quy định tại Điều 35 Luật Đầu tư 2020 […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay