Nguyên nhân và vai trò của thị trường chứng khoán

Sửa đổi Bằng độc quyền Sáng chế

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Chứng khoán và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Chứng khoán giúp các nhà đầu tư kiếm được nhiều lợi nhận và […]

Hồ sơ chào bán Chứng khoán riêng lẻ

Ở bài vết trước https://tuvandangkykinhdoanh.net/dieu-kien-ban-chung-khoan-rieng-le/,  ICTLAW đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin về điều kiện được chào bán chứng khoán riêng lẻ. Vậy sau khi đạt được các điều kiện đó, chúng ta cần có những hồ sơ nào và trải qua những thủ tục gì để có thể hoàn thiện viiệc chào […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay