Các bước thực hiện quyền mua cổ phiếu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty … Chào bán cổ phần là […]

Sổ Hồng được cấp khi nào?

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hay còn gọi là giấy hồng hay sổ hồng là một văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước ở Việt Nam cấp cho chủ nhà xem như là chứng cứ hợp pháp và duy nhất xác định chủ quyền của một cá nhân, tổ chức đối […]

Đề xuất công ty chứng khoán chỉ có tối đa 02 người đại diện theo pháp luật

Bán hàng đa cấp là gì?

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán, trong đó có đề xuất mới về số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán Theo đó, đề xuất công ty chứng khoán có một (01) hoặc hai (02) người đại diện theo pháp luật […]

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho chủ đầu tư khác. Việc chuyển nhượng phải bảo đảm yêu cầu: Không làm thay đổi mục tiêu của dự án; không làm thay đổi nội dung của dự án; bảo đảm quyền lợi của khách hàng […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay