Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ chứng khoán. Vậy, điều kiện hoạt động của công ty chứng khoán như thế nào? 1. Điều kiện về trụ sở làm việc – Có trụ […]

Đề xuất công ty chứng khoán chỉ có tối đa 02 người đại diện theo pháp luật

Bán hàng đa cấp là gì?

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán, trong đó có đề xuất mới về số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán Theo đó, đề xuất công ty chứng khoán có một (01) hoặc hai (02) người đại diện theo pháp luật […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay