Đấu thầu qua mạng không có nhà thầu tham gia có bị hủy thầu?

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu. Xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng. Việc đấu thầu qua mạng […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay