2021 Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cần lưu ý những gì?

Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo là một xu hướng đầu tư rất đáng để tâm trong bối cảnh 4.0 nhờ vào sự bùng nổ ngành CNTT cũng như ngành công nghiệp sáng tạo, các NĐT chiến lược hiện nay rất lưu tâm tới các DNVVN KNST. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, […]

Quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (KNST) là công cụ cần thiết góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ KNST. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, những doanh nghiệp này chính là nền móng vững chắc để phát triển đất nước. Vì vậy, cần thiết cần […]

Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách địa phương

Việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP) để đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Chương III Nghị định 38/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau: 1. Quy định về sử dụng ngân sách địa phương đầu tư Điều 20 […]

Giải thể Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Sau một thời gian hoạt động của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, NĐT có mong muốn chấm dứt hoạt động của Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Trong bài viết sau đây, ICTLAW tổng hợp lại những điều mà NĐT cần biết để giải thể Quỹ. 1. Các trường hợp […]

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo – Phần 2

Tiếp nối Phần 1: Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 1. Điều lệ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Điều 6 Nghị định 38/2018/NĐ-CP hướng dẫn về nội dung của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (KNST) bao gồm: Tên quỹ đầu tư, ngày thành lập, thời hạn hoạt động của quỹ, […]

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo – Phần 1

Trong thời đại 4.0, việc đầu tư vào các dự án khởi nghiệp sáng tạo (KNST) không chỉ là một xu hướng mà còn là một hướng phát triển chiến lược của các NĐT. Một trong những cách để đầu tư vào các dự án này là thông qua các Quỹ đầu tư KNST. Vậy […]

Thế nào là đầu tư khởi nghiệp sáng tạo?

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên công nghệ số. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực sáng tạo, CNTT và truyền thông (ICT). Chính vì vậy, càng ngày càng có nhiều NĐT bỏ vốn đầu tư vào các dự án CNTT, khởi nghiệp sáng tạo (KNST). Trong bài viết lần […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay