Giám sát và đánh giá đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả nội dung quy định về giám sát và đánh giá đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 70 Luật Đầu tư 2020. 1. Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư […]

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các quy định, hướng dẫn để chuyển nhượng dự án đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 46 Luật Đầu tư 2020 và Điều 86 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 1. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư Khoản 1 Điều […]

Ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các quy định, hướng dẫn ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 47 Luật Đầu tư 2020. 1. Ngừng hoạt động vì lý do bất khả kháng Trường hợp ngừng vì lý do bất […]

Xúc tiến đầu tư là gì?

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết các hoạt động liên quan đến đầu tư như sau: 1. Nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư Điều 88 Nghị định quy định các nội dung của hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác […]

Đầu tư ra nước ngoài – Xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Khi đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đảm bảo các nguyên tắc và quy định đầu tư theo pháp luật. Một số dự án đầu tư cần xác định địa điểm đầu tư tại nước ngoài. Vậy đó là những dự án nào? Những tài liệu nào là hợp lệ để xác […]

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2021

Trong bài viết này, ICTLAW giới thiệu với bạn đọc các mẫu văn bản sử dụng trong điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Các bước điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài NĐT nộp sơ điều chỉnh […]

Mẫu văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2021

Trong bài viết này, ICTLAW giới thiệu với bạn đọc các mẫu văn bản sử dụng trong trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Các bước thực hiện đăng ký đầu tư ra nước ngoài NĐT nộp hồ sơ cho Bộ KH-ĐT và đăng […]

Ưu đãi đầu tư – Thủ tục áp dụng và Hình thức hỗ trợ

Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định và hướng dẫn chi tiết về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư. 1. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư Các hình thức, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định dựa theo các văn bản […]

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề ĐTKD có điều kiện được quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 11, 12 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Vì lý do quốc phòng, ANQG, trật tự, ATXH, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, một số ngành, nghề ĐTKD cần đảm bảo một số […]

Hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 đã có quy định mới về nhà đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút vốn đầu tư và Việt Nam. Trong đó nổi bật là quy định về điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn Hình thức nhà đầu tư […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay