03 trường hợp dự án đầu tư bị ngừng hoạt động theo Luật Đầu tư 2020

Thành lập hội đồng trọng tài

Các trường hợp dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 như sau: 1 Nhà đầu tư ngừng hoạt động dự án đầu tư: Nhà đầu tư được ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng phải thông báo bằng […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay