Điểm nổi bật của Luật Đầu tư Công 2019

Luật Đầu tư công 2019 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 có một số nội dung mới nổi bật như sau: Thứ nhất, thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn […]

Những đề xuất thay đổi của dự thảo sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP và khuyến nghị dành cho Doanh nghiệp

Nghị định 52/2013-NĐ/CP đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều chỉnh hoạt động về website Thương mại điện tử trong những năm qua. Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường cũng như sự thay đổi của các website Thương mại điện tử, nghị định 52/2013 đã hiện hữu nên những thiếu sót và […]

Dự án đầu tư trong Luật đầu tư

Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực 01/01/2021 định nghĩa dự án đầu tư như sau: 1. Khái niệm về dự án đầu tư:  Nếu xét về mặt hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu […]

Điều kiện cấp giấy chứng nhận và nộp hồ sơ đầu tư

Ngày 01/01/2021 Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành thay thế Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội thông qua ngày 01/01/2021         Trong bản Luật Đầu tư 2020 này có những điểm mới về điều kiện cho đối tượng được cấp giấy chứng nhận đầu tư khi dự án đầu tư không […]

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021 (tiếp)

Ngày 01/01/2021 Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành thay thế Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội thông qua ngày 01/01/2021 Ngoài những điểm mới nổi bật về các ngành cấm đầu tư kinh doanh hay đầu tư kinh doanh có điều kiện tại https://tuvandangkykinhdoanh.net/nhung-diem-moi-cua-luat-dau-tu-2020/ thì Luật Đầu tư 2020 cũng có […]

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020

Ngày 01/01/2021 Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành thay thế Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội thông qua ngày 01/01/2021 Luật Đầu tư 2020 ban hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn, […]

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI THÀNH LOẠI HÌNH CÔNG TY NÀO?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có thể được chuyển đổi trực tiếp thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ DNTN nếu đủ các điều kiện được quy định tại Điều 199 của Luật này.Trường hợp DNTN muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần thì […]

Những điểm mới của Luật đầu tư 2020 về những ngành nghề đầu tư kinh doanh

Tại kì họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 đã thông qua 10 Luật, trong đó có Luật Đầu tư 2020 được thay thế cho Luật Đầu tư 2014 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Kế thừa Luật Đầu tư 2014, Luật Đầu tư 2020 đã có một số sửa đổi, […]

Một số điểm mới của Bộ Luật lao động 2019 so với Bộ Luật lao động 2012

Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có một số điều chình so với Bộ Luật lao động năm 2012 mà người lao động (NLĐ) cần chú ý khi kết giao hợp đồng lao động (HĐLĐ). 1. Quyền lợi của NLĐ được quy định theo hướng có lợi hơn Tại Bộ […]

Một số điểm mới của Bộ luật lao động 2019 về Hợp đồng lao động

Bộ luật lao động 2019 đã có hiệu lực Bộ luật lao động 2019 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với 17 chương, 220 điều, đã có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Chương Hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động 2019 […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay