Đầu tư tại Việt Nam – Chấp thuận chủ trương đầu tư (Phần 1)

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Mục 2 Chương IV Luật Đầu tư 2020. 1. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội Điều 30 Luật Đầu tư 2020 quy định các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội như […]

Sửa đổi quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Phần 2)

Tiếp nối những quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng phần 1, ICTLAW cung cấp thêm thông tin về quản lý đầu tư xây dựng đến quý khách hàng: Xem thêm phần 1 tại: https://tuvandangkykinhdoanh.net/sua-doi-quy-dinh-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-phan-1/ 5. sửa đổi để khắc phục các tồn tại khi triển khai thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP […]

Sửa đổi quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng (phần 1)

Chi phí đâù tư đã được sửa đổi thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP để đáp ứng yêu cầu của quản lý chi phí ĐTXD phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế hiện nay thì cần điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi một số nội dung chủ […]

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề ĐTKD có điều kiện được quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 11, 12 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Vì lý do quốc phòng, ANQG, trật tự, ATXH, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, một số ngành, nghề ĐTKD cần đảm bảo một số […]

Hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 đã có quy định mới về nhà đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút vốn đầu tư và Việt Nam. Trong đó nổi bật là quy định về điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn Hình thức nhà đầu tư […]

GIẤY PHÉP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Luật Xây dựng 2020 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã có những điểm mới quy định về công trình xây dựng và giấy phép côg trình xây dựng như sau: 1.      Sửa đổi khái niệm “Công trình xây dựng” Luật Xây dựng 2020 có hiệu […]

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020 VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã có những điểm mới quy định về việc đầu tư ra nước ngoài như sau: 1. Điểm mới về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của NĐT nước ngoài  Tổ chức kinh tế phải đáp ứng […]

Điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đã có hiệu lực Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014. Luật Xây dựng sửa đổi […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay