Giải thể Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Sau một thời gian hoạt động của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, NĐT có mong muốn chấm dứt hoạt động của Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Trong bài viết sau đây, ICTLAW tổng hợp lại những điều mà NĐT cần biết để giải thể Quỹ. 1. Các trường hợp […]

Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Khi đứng trước những khó khăn không thể tháo gỡ thì đây là cách để bảo vệ quyền lợi […]

Thủ tục giải thể văn phòng nước ngoài tại Việt Nam

Giải thể văn phòng nước ngoài tại Việt Nam khi nào? Khi văn phòng đại diện không có nhu cầu tiếp tục hoạt động hoặc khi công ty nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam thì việc đóng cửa văn phòng đại diện là điều cần thiết. Văn phòng đại diện của […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay