Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, căn cứ theo Nghị định 105/2006/NĐ-CP, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và Thông tư 22/2009/TT-BTC 1. Thành phần hồ sơ Tờ khai (02 bản); Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay