Thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận Y Tế Health certificate (HC)?

Giấy chứng nhận Health Certificate là gì? Giấy chứng nhận Health Certificate hay còn gọi là giấy chứng nhận y tế (viết tắt là HC) là giấy phép được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay