Giấy phép bán lẻ cần thiết cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không? (Phần 2)

Cấp Giấy phép bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Như vậy, phần 1 chúng ta đã trả lời được câu hỏi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có cần thiết phải xin giấy phép bán lẻ không? Thì phần 2 chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào làm rõ trình tự, thủ tục các bước để doanh nghiệp có vốn đầu […]

Giấy phép bán lẻ cần thiết cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không? (Phần 1)

Giấy phép bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành bán lẻ là ngành nghề được Việt Nam mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà Đầu Tư nước ngoài là thành viên của WTO dễ dàng tiếp cận và phát triển nó. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư nước ngoài […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay