THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ĐKĐT) là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Trong phạm vi bài viết này ICT LAW gửi tới bạn đọc quy […]

Trường hợp và thẩm quyền cấp chứng nhận đầu tư

Trả lại đơn kháng cáo

Xin giấy phép đầu tư là thủ tục quan trọng cần thực hiện trước khi dự án đầu tư đi vào hoạt động. Bài viết cung cấp cho quý bạn đọc thông tin về các trường hợp cần xin giấy phép đầu tư và thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư theo quy định của pháp […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay