Đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Hiện nay, để đăng khi nhãn hiệu tại Canada, các cá nhân tổ chức nước ngoài phải thực hiện đăng ký tại văn phòng sở hữu trí tuệ Canada – CIPO (the Canadian Intellectual Property Office) mà không thể thông qua hệ thống Madrit do Canada không phải là thành viên của hệ thống này. […]

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Nhãn hiệu quốc tế tại Mỹ

Kể từ khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là bao lâu? Thời hạn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào? Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi 2009, tại Điều […]

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ thương hiệu độc quyền

Nhãn hiệu quốc tế tại Mỹ

1. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: – Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được […]

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là thủ tục hành chính được thực hiện bởi chủ sở hữu để ghi nhận quyền sở hữu nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu là biện pháp duy nhất để giúp chủ sở hữu được độc quyền sử dụng nhãn hiệu và tránh […]

Chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu? Theo quy định hiện nay tổ chức, cá nhân hoặc các chủ thể khác đều có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nếu đáp ứng được các điều kiện quy định sau đây. Chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam? Theo quy […]

Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (sau đây gọi là người đại diện […]

Tra cứu thông tin trong sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu trí tuệ chỉ có giá trị trong phạm vi một quốc gia, vùng lãnh thổ nhất định. Nếu chủ đơn được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam không có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ này sẽ được thừa nhận ở các nước khác trên thế giới. Do vậy, […]

Nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Hệ thống Madrid

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn vì thủ tục đơn giản, tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp đơn… 1. Điều kiện, thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam […]

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam như thế nào?

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Để bảo vệ nhãn hiệu một cách toàn diện nhất khi tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp nên thực hiện đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa của mình. ICT LAW trong khuôn khổ bài viết này sẽ trình bày về điều kiện và thủ tục đăng ký […]

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay