Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (sau đây gọi là người đại diện […]

Tra cứu thông tin trong sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu trí tuệ chỉ có giá trị trong phạm vi một quốc gia, vùng lãnh thổ nhất định. Nếu chủ đơn được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam không có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ này sẽ được thừa nhận ở các nước khác trên thế giới. Do vậy, […]

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết […]

Cách nộp Hồ sơ chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế

cấp phép nhập khẩu thiết bị y tế

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp […]

Hồ sơ chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp […]

Cách nộp Hồ sơ tách đơn đăng ký sáng chế

Hình thức nộp đơn giấy

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ […]

Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể  yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ […]

Cách nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký sáng chế

Nộp hồ sơ bản cứng

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng […]

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký sáng chế

Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng […]

Điều kiện đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Điều kiện đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu được bảo hộ sáng chế của mình tại Việt Nam cần làm thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam. Tuy nhiên, không phải bất kỳ một sáng chế nào đăng ký cũng được bảo hộ mà cần […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay