Thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu

Căn cứ pháp lý: Nghị định 105/2017/NĐ-CP; Nghị định 17/2020/NĐ-CP Điều kiện phân phối rượu –  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. –  Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh […]

Thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công

Căn cứ pháp lý: Nghị định 105/2017/NĐ-CP; Nghị định 17/2020/NĐ-CP Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh –  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. –  Bảo đảm các điều kiện về an […]

Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Căn cứ pháp lý: Nghị định 105/2017/NĐ-CP; Nghị định 17/2020/NĐ-CP Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp –  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. – Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. –  Bảo đảm các […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay