Khởi kiện người đại diên pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là ai? Theo quy định tại Điều 13 của Luật Doanh nghiệp thì: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay