Một số điểm mới của Luật Chứng khoán 2019

Luật Chứng khoán năm 2019 với nhiều nội dung mới, tiến bộ nhằm điều chỉnh có hiệu quả hơn nữa các quan hệ phát sinh ngày càng phức tạp trong lĩnh vực chứng khoán, sau đây là một số để mới của Luật chứng Khoán 2019: 1. Quy định mô hình và cơ cấu tổ […]

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho chủ đầu tư khác. Việc chuyển nhượng phải bảo đảm yêu cầu: Không làm thay đổi mục tiêu của dự án; không làm thay đổi nội dung của dự án; bảo đảm quyền lợi của khách hàng […]

Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản

Giấy phép cấp hạng khách sạn

Chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho chủ đầu tư khác. Việc chuyển nhượng phải bảo đảm yêu cầu: Không làm thay đổi mục tiêu của dự án; không làm thay đổi nội dung của dự án; bảo đảm quyền lợi của khách hàng […]

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh

Theo Nghị định 158/2020/NĐ-CP, quy định điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi tắt là công ty quản lý quỹ) chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái […]

ĐÔI NÉT VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Một trong những   cách đầu tư sinh lời cho các nhà đầu tư là mua trái phiếu Chính phủ. Vậy trái phiếu chính phủ là gì? Trái phiếu Chính phủ là gì? Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2011/NĐ-CP giải thích về trái phiếu Chính phủ như sau: “Trái phiếu Chính phủ” là loại […]

Điểm mới của Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (tiếp)

Để tiếp tục tìm hiểu thông tin về những điểm mới của Luật Xây Dựng 2020 tiếp nối bài viết trước https://tuvandangkykinhdoanh.net/?p=2888&preview=true chúng tôi xin cung cấp các thông tin sau: 4. Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường Khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã bổ sung […]

Giám sát và đánh giá đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả nội dung quy định về giám sát và đánh giá đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 70 Luật Đầu tư 2020. 1. Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư […]

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các quy định, hướng dẫn để chuyển nhượng dự án đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 46 Luật Đầu tư 2020 và Điều 86 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 1. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư Khoản 1 Điều […]

Ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các quy định, hướng dẫn ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 47 Luật Đầu tư 2020. 1. Ngừng hoạt động vì lý do bất khả kháng Trường hợp ngừng vì lý do bất […]

Xúc tiến đầu tư là gì?

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết các hoạt động liên quan đến đầu tư như sau: 1. Nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư Điều 88 Nghị định quy định các nội dung của hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay