Phạm vi kinh doanh bất động sản

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả nội dung quy định về phạm vi kinh doanh đối với các đối tượng kinh doanh bất động sản. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 1. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước Các […]

Kinh doanh bất động sản là gì?

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các khái niệm cơ bản và những điều nhà kinh doanh bất động sản cần biết. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 1. Khái niệm kinh doanh bất động sản Luật Kinh doanh bất động […]

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh

Theo Nghị định 158/2020/NĐ-CP, quy định điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi tắt là công ty quản lý quỹ) chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái […]

Giám sát và đánh giá đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả nội dung quy định về giám sát và đánh giá đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 70 Luật Đầu tư 2020. 1. Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư […]

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các quy định, hướng dẫn để chuyển nhượng dự án đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 46 Luật Đầu tư 2020 và Điều 86 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 1. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư Khoản 1 Điều […]

Ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các quy định, hướng dẫn ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 47 Luật Đầu tư 2020. 1. Ngừng hoạt động vì lý do bất khả kháng Trường hợp ngừng vì lý do bất […]

Xúc tiến đầu tư là gì?

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết các hoạt động liên quan đến đầu tư như sau: 1. Nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư Điều 88 Nghị định quy định các nội dung của hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác […]

Mở tài khoản đầu tư gián tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định mọi giao dịch liên quan hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được mở tại một ngân hàng.  Ngân hàng đó được phép là […]

Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách địa phương

Việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP) để đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Chương III Nghị định 38/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau: 1. Quy định về sử dụng ngân sách địa phương đầu tư Điều 20 […]

Giải thể Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Sau một thời gian hoạt động của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, NĐT có mong muốn chấm dứt hoạt động của Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Trong bài viết sau đây, ICTLAW tổng hợp lại những điều mà NĐT cần biết để giải thể Quỹ. 1. Các trường hợp […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay