Giải thể Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Sau một thời gian hoạt động của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, NĐT có mong muốn chấm dứt hoạt động của Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Trong bài viết sau đây, ICTLAW tổng hợp lại những điều mà NĐT cần biết để giải thể Quỹ. 1. Các trường hợp […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay