Quyền và nghĩa vụ trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tiếp theo)

Tại phần trước: Quyền và nghĩa vụ trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ICTLAW đã gửi tới bạn đọc các quy định về quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các […]

Quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định về quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Những quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Luật Đất đai 2013. 1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bên cạnh các nguyên tắc chuyển […]

Quyền và nghĩa vụ trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Những quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất […]

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2021

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các nội dung cơ bản trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các nội dung này được quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước hết phải đảm […]

Quyền và nghĩa vụ trong thuê mua nhà, công trình xây dựng – Phần 2

Trong phần này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng Điều 34 quy định bên […]

Quyền và nghĩa vụ trong thuê mua nhà, công trình xây dựng – Phần 1

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng Để cho […]

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh sàn Theo Điều […]

Những điều cần biết khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định đối với doanh nghiệp có mong muốn kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản Theo […]

Dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định đối với cá nhân, tổ chức có mong muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư […]

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại cho bạn đọc các quy định về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 1. Quyền của cá nhân, doanh […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay