Đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Hiện nay, để đăng khi nhãn hiệu tại Canada, các cá nhân tổ chức nước ngoài phải thực hiện đăng ký tại văn phòng sở hữu trí tuệ Canada – CIPO (the Canadian Intellectual Property Office) mà không thể thông qua hệ thống Madrit do Canada không phải là thành viên của hệ thống này. […]

Mã toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI) được cấu trúc như thế nào?

Điều kiện thành lập Công ty Cổ phần

Mã toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI) là một khóa của GS1 để phân định các loại tài liệu được coi là quan trọng. Đây là một công cụ đơn giản để phân định tài liệu và có thể phân định các tài liệu một cách đơn giản nhất khi có yêu cầu, […]

Mã toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI) là gì?

Thuật ngữ “tài liệu” được áp dụng rộng rãi để chỉ bất kỳ loại giấy tờ/ tệp dữ liệu số chính thức hoặc thuộc về tư nhân mà từ đó luận ra quyền (ví dụ như bằng chứng về sự sở hữu) hoặc nghĩa vụ (ví dụ như việc khai báo hoặc phục vụ trong […]

Cấu trúc Mã toàn cầu phân định quan hệ dịch vụ GSRN

Khóa phân định gồm 18 kí tự số để phân định mối quan hệ giữa tổ chức đưa ra dịch vụ và các thực thể riêng biệt cung cấp hoặc hưởng lợi từ các dịch vụ đó. GSRN gồm mã doanh nghiệp GS1, số tham chiếu dịch vụ và số kiểm tra. Cấu trúc của […]

Mã toàn cầu phân định quan hệ dịch vụ GSRN là gì?

Trong chuỗi cung ứng, ngoài việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và hàng hóa, tổ chức phải đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin và trao đổi dữ liệu về sản phẩm cho các đối tác và trong trường hợp cần thiết phải có khả năng xác định nguồn gốc nguyên vật liệu […]

Mã toàn cầu phân định tài sản riêng (GIAI) là gì?

Mã toàn cầu phân định tài sản riêng (GIAI – global individual asset identifier) là chìa khóa phân định của GS1 bao gồm mã doanh nghiệp GS1 và số phân định tài sản riêng dùng để phân định tài sản. Cấu trúc Mã GIAI được dùng để phân định tài sản riêng. Cấu trúc của mã […]

Sử dụng mã số GRAI như thế nào?

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI – global returnable asset identifier) là một trong hai Chìa khóa GS1 để nhận dạng nội dung. Khóa GS1 này đặc biệt thích hợp để quản lý các hạng mục vận tải, thiết bị vận tải và công cụ có thể tái sử dụng. […]

MÃ TOÀN CẦU PHÂN ĐỊNH TÀI SẢN CÓ THỂ QUAY VÒNG (GRAI) LÀ GÌ?

Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI – global returnable asset identifier) là một trong hai Chìa khóa GS1 để nhận dạng nội dung. Khóa GS1 này đặc biệt thích hợp để quản lý các hạng mục vận tải, thiết bị vận tải và công cụ có thể tái sử dụng. […]

Mã số SSCC là gì?

Đơn vị hậu cần là một vật phẩm có cấu trúc bất kỳ được thiết lập để vận chuyển và/ hoặc lưu kho, cần được quản lý suốt chuỗi cung ứng. Chuỗi yếu tố tiêu chuẩn (standardised element strings) là các thông số (thuộc tính) liên quan đến đơn vị hậu cần, như mã số […]

Mã thương phẩm toàn cầu GTIN là gì?

Mã thương phẩm toàn cầu GTIN hiện nay được sử dụng rất rộng rãi trong hoạt động thương mại mua bán hàng hóa. Hiện nay, mã số GTIN đã trở thành điều kiện không thể thiếu khi xuất nhập khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế. Mã số GTIN là gì? GTIN (Global Trade […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay