DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO/ CERTIFICATE OF FREE SALE (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa  là một văn bản cần thiết đối với các chủ thể có hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu.  Văn bản này nói lên  nguồn gốc, những thông tin cần thiết của hàng hoá mà chính cơ quan nhà nước nơi có hàng hoá xuất khẩu […]

BẢN TIN SỐ 02 THÁNG 08 NĂM 2021

ICT Law xin gửi đến quý bạn đọc và Doanh nghiệp Bản tin Pháp luật số 02 tháng 8 năm 2021. Bản tin cung cấp các quy định pháp luật mới được ban hành từ ngày 09 tháng 8 đến 15 tháng 8 năm 2021. Một số nội dung chính hữu ích cho hoạt động […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay