Thế nào là đầu tư khởi nghiệp sáng tạo?

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên công nghệ số. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực sáng tạo, CNTT và truyền thông (ICT). Chính vì vậy, càng ngày càng có nhiều NĐT bỏ vốn đầu tư vào các dự án CNTT, khởi nghiệp sáng tạo (KNST). Trong bài viết lần […]

Các trường hợp không phải đảm bảo đầu tư

Điều kiện thành lập Công ty Cổ phần

Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực sẽ dẫn đến nhiều thay đổi và điểm mới, trong đó quy định các trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ để thực hiện dự án đảm bảo đầu tư. Luật Đầu tư 2020 đã bỏ một trường hợp không phải ký quỹ […]

Điểm nổi bật của Luật Đầu tư Công 2019

Luật Đầu tư công 2019 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 có một số nội dung mới nổi bật như sau: Thứ nhất, thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn […]

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020 VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã có những điểm mới quy định về việc đầu tư ra nước ngoài như sau: 1. Điểm mới về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của NĐT nước ngoài  Tổ chức kinh tế phải đáp ứng […]

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021 (tiếp)

Ngày 01/01/2021 Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành thay thế Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội thông qua ngày 01/01/2021 Ngoài những điểm mới nổi bật về các ngành cấm đầu tư kinh doanh hay đầu tư kinh doanh có điều kiện tại https://tuvandangkykinhdoanh.net/nhung-diem-moi-cua-luat-dau-tu-2020/ thì Luật Đầu tư 2020 cũng có […]

Luật Chứng khoán 2019 và những định nghĩa mới đáng chú ý

Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán 2019 Chiều ngày 26/11/2019, Quốc hội tiến hành biểu quyết chính thức thông qua Luật Chứng khoán 2019 thay thế Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010. Điểm mới về một số định nghĩa trong Luật Chứng khoán 2019 doanh nghiệp cần […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay