Các loại và trình tự phát hành chứng chỉ lưu ký

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì

Chứng chỉ lưu kí (DR) là loại chứng khoán được giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán trong nước, bằng đồng nội tệ và đại diện cho cổ phiếu của các công ty nước ngoài. Vậy có các loại chứng chỉ lưu kí nào và trình tự phát hành ra sao? Bài viết này […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay