DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO/ CERTIFICATE OF FREE SALE (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa  là một văn bản cần thiết đối với các chủ thể có hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu.  Văn bản này nói lên  nguồn gốc, những thông tin cần thiết của hàng hoá mà chính cơ quan nhà nước nơi có hàng hoá xuất khẩu […]

Tổng quan về tiêu chuẩn FSSC 22000

Khi nhắc tới hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, người ta thường nghĩ đến Tiêu chuẩn ISO 22000 và FSSC 22000. Đây là hai thệ thống được các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm áp dụng rộng rãi. Trong bài viết lần trước, ICTLAW đã giới thiệu tới bạn đọc […]

Tổng quan về Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000

Hoạt động của một doanh nghiệp giống như vận hành một bộ máy, cần có những quy trình và nguyên tắc nhất định. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, một doanh nghiệp cần có một Hệ thống quản lý chất lượng hợp lý. Hiện nay, Tiêu chuẩn ISO 9000 có thể nói là một […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay