Quy định khác về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

1. Trường hợp tác phẩm âm nhạc có cả nhạc và lời thì tác giả phần nhạc hưởng 70% và tác giả phần lời hưởng 30% mức nhuận bút đối với tác phẩm âm nhạc đó. 2. Trường hợp chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch bản sân khấu thì biên kịch chuyển […]

Quy định về nhuận bút, thù lao theo doanh thu cuộc biểu diễn

Nhuận bút, thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu cuộc biểu diễn được chi trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm 1. Đối với tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch câm, kịch hình thể và […]

Quy định về nhuận bút, thù lao theo khung nhuận bút, thù lao (P1)

1. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình tuồng chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch câm, kịch hình thể và múa rối, căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau: Đơn vị […]

Quy định về nhuận bút, thù lao theo khung nhuận bút, thù lao (P2)

Phần 1: Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm múa căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm 1. Tác phẩm múa ít người Đơn vị tính: Mức lương cơ sở STT Thể loại và quy mô tác phẩm   Chức danh Tiết mục múa […]

Quy định về nhuận bút, thù lao theo khung nhuận bút, thù lao (P3)

Phần 3: Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm âm nhạc căn cứ vào quy mô chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm 1. Tác giả tác phẩm âm nhạc cho dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc Đơn vị tính: Mức lương cơ sở STT Thể loại […]

Quy định nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật, điện ảnh

Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật Bên sử dụng tác phẩm mẫu thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mức nhuận bút theo tỉ lệ phần trăm (%) giá thành tác phẩm, không quá các mức được quy định như sau: a) Đối với tác phẩm có giá thành […]

Quy định về nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật 1.Bên sử dụng tác phẩm mẫu thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mức nhuận bút theo tỉ lệ phần trăm (%) giá thành tác phẩm, không quá các mức được quy định như sau: a) Đối với tác phẩm có giá thành […]

Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh

Thu nhận dữ liệu hiệu quả

Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình), không phân biệt vật liệu ghi hình, căn cứ vào thể loại, chất lượng, được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm điện […]

Quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật

DANH SÁCH HÀNG HÓA THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Hình thức lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật 1. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật không nhằm mục đích thương mại do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu chịu trách nhiệm. 2. Lưu hành bản ghi âm, […]

Điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

1. Điều kiện tổ chức cuộc thi, liên hoan: a) Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật; b) Phải đáp […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay