Một số quy định về hoạt động mỹ thuật (p2)

Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Việc thông báo bằng văn bản về tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 113/2013/NĐ-CPthực hiện theo quy định sau: a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu tổ chức […]

Một số quy định về hoạt động mỹ thuật (p3)

Tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng Đối với dự án công trình tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, dự án công trình tượng đài Bác Hồ phải tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành […]

Một số quy định về hoạt động mỹ thuật (p4)

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Lập dự toán và thẩm định dự toán chi phí sáng tác, thi công phần mỹ thuật Việc lập dự toán và thẩm định dự toán chi phí sáng tác, thi công phần mỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP và các quy định sau: Dự toán chi phí sáng […]

Một số quy định về hoạt động mỹ thuật (p5)

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Thi công và nghiệm thu, bàn giao công trình tượng đài, tranh hoành tráng Việc thi công thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 113/2013/NĐ-CPthực hiện theo quy định sau: a) Đơn vị thi công căn cứ mẫu phác thảo đã được duyệt tiến hành phóng […]

Một số quy định về hoạt động mỹ thuật (p1)

Một số thuật ngữ về hoạt động mỹ thuật được quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP: Các hình thức nghệ thuật đương đại khác bao gồm: video art; sắp đặt video; sắp đặt ánh sáng; vẽ trên cơ thể người (body art), nghệ thuật trình diễn (performance art). Tượng đài, tranh hoành tráng bao […]

Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình thức báo chí (P2)

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Đối với phát thanh, truyền hình Quỹ nhuận bút chương trình phát thanh, truyền hình Quỹ nhuận bút = Số lượng tin, bài sử dụng nhân với (x) đơn giá nhuận bút báo in cộng với (+) nhuận bút phần thể hiện hoặc Quỹ nhuận bút = Tổng kinh phí được ngân sách cấp nhân […]

Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình thức báo chí (P1)

Đối với báo, tạp chí in Quy định chỉ số giữa các thể loại: Tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí sử dụng tuỳ theo thể loại, được hưởng nhuận bút theo các chỉ số sau đây: Số TT Các nhóm thể loại Chỉ số 1 – Tin ngắn, tin bình, tin […]

Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản (P3)

Tác giả có tác phẩm được sử dụng dưới hình thức xuất bản (dưới đây gọi chung là xuất bản phẩm) được hưởng nhuận bút cơ bản, nhuận bút số lượng và nhuận bút tái bản theo những quy định dưới đây: Nhuận bút cơ bản (NBCB) (Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình […]

Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản (P2)

Tác giả có tác phẩm được sử dụng dưới hình thức xuất bản (dưới đây gọi chung là xuất bản phẩm) được hưởng nhuận bút cơ bản, nhuận bút số lượng và nhuận bút tái bản theo những quy định dưới đây: Nhuận bút cơ bản (NBCB) (Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình […]

Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản (P1)

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Tác giả có tác phẩm được sử dụng dưới hình thức xuất bản (dưới đây gọi chung là xuất bản phẩm) được hưởng nhuận bút cơ bản, nhuận bút số lượng và nhuận bút tái bản theo những quy định dưới đây: Nhuận bút cơ bản (NBCB): Nhuận bút cơ bản trả công lao động […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay