DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO/ CERTIFICATE OF FREE SALE (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa  là một văn bản cần thiết đối với các chủ thể có hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu.  Văn bản này nói lên  nguồn gốc, những thông tin cần thiết của hàng hoá mà chính cơ quan nhà nước nơi có hàng hoá xuất khẩu […]

Các quy định chung về SPS

Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông báo các dự thảo về quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản […]

Đôi nét về kiểm nghiệm sản phẩm

Kiểm nghiệm sản phẩm là khâu tiên quyết để công bố sản phẩm ra thị trường và là bước đầu để hoàn thành hồ sơ công bố thực phẩm theo quy định. Trong lĩnh vực thực phẩm, mỗi khi cho ra đời một sản phẩm mới đều phải tiến hành kiểm nghiệm, công bố sản […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay