Cách thức đăng ký sáng chế mới nhất năm 2020?

Sáng chế là gì? Điều kiện bảo hộ của sáng chế? Những đối tượng nào sẽ không được coi là sáng chế bảo hộ? Cách thức đăng ký sáng chế mới nhất năm 2020?    Theo khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009, Sáng chế là giải […]

Thủ tục sửa đổi, chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

1. Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích – Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể tự mình […]

Những điều bạn phải biết khi đăng ký bảo hộ Sáng chế

Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 Thông tư số 01 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 05 năm 2013 của Bộ khoa học và Công nghệ Khái niệm Sáng […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay