Có thể tra cứu thông tin sáng chế ở đâu?

Sáng chế không chỉ là tài sản, mà đôi khi còn là sự nghiệp, công nghệ, là sự khởi đầu của một dòng sản phẩm mới. Vì vậy, sáng chế là vô cùng quan trọng đối với các công ty, và các công ty, nhà phát minh luôn tìm mọi cách để đăng ký bằng […]

Tra cứu thông tin sáng chế như thế nào?

Hình thức nộp đơn giấy

Sáng chế không chỉ là tài sản, mà đôi khi còn là sự nghiệp, công nghệ, là sự khởi đầu của một dòng sản phẩm mới. Vì vậy, sáng chế là vô cùng quan trọng đối với các công ty, và các công ty, nhà phát minh luôn tìm mọi cách để đăng ký bằng […]

Hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế

Thu nhận dữ liệu hiệu quả

Bài viết trước ICT LAW đã hướng dẫn về thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế. Trong bài viết này, ICT sẽ đề cập đến hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT. Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng […]

Thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Trong bài viết này, ICT sẽ đề cập đến thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT Điều kiện  Để nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT thì ít nhất trong đơn cần có […]

Bảng Phân loại sáng chế quốc tế (IPC)

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Thỏa ước về Phân loại sáng chế quốc tế được ký kết ngày 24/03/1971 tại Hội nghị ngoại giao các nước thành viên Công ước Paris về Bảo hộ quyền SHCN tổ chức tại Strasbourg (Cộng hòa Pháp). Lợi ích của IPC Phân loại sáng chế quốc tế là công cụ để phân loại sáng […]

Thủ tục đề nghị hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Trong bài viết này, ICT LAW sẽ đề cập đến thủ tục đề nghị hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế. Quyền đề nghị Mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp thấy rằng nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, sáng […]

Quy trình giải quyết đơn khiếu nại sáng chế như thế nào?

Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Sau khi nhận được đơn khiếu nại về thủ tục đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thụ lý đơn khiếu nại. Quy trình giải quyết đơn khiếu nại về sáng chế sẽ được thực hiện như sau: Thụ lý đơn khiếu nại Trong thời hạn 10 ngày kể từ […]

Khiếu nại xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Khiếu nại xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Quyền khiếu nại Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền […]

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Chủ bằng độc quyền sáng chế có thể từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp với sáng chế của mình. Bằng độc quyền sáng chế sẽ bị chấm dứt hiệu lực khi chủ văn bằng tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp với sáng chế đó. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem […]

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Danh mục tài liệu Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế gồm: + Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế (theo mẫu 03-PBVB/GCN tại Phụ lục C của Thông tư 01); […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay