Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Giải pháp hữu ích

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào? Danh mục tài liệu và thời hạn xử lý kéo dài bao lâu? Danh mục tài liệu Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu […]

Gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích trong trường hợp các bên thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng sau khi hết thời hạn của hợp đồng hoặc cần tiến hành gia hạn hiệu lực của từng đối tượng chuyển giao trong hợp đồng. Việc gia hạn […]

Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo vệ

Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích khi có sự thay đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng hoặc thay đổi nội dung các điều khoản nêu trong hợp đồng. Việc sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích […]

Cách nộp hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể  yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ […]

Thủ tục Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Khi hết thời hạn bảo hộ mà muốn được tiếp tục bảo hộ, chủ sở hữu công nghiệp phải thực hiện thủ tục gia hạn, duy trì hiệu lực của văn bằng bằng hộ theo quy định của pháp luật. Trình tự thực hiện – Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực […]

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Nhãn hiệu quốc tế tại Mỹ

Kể từ khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là bao lâu? Thời hạn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào? Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi 2009, tại Điều […]

Cách nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng […]

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Sàn giao dịch bất động sản

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng […]

Hình thức nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích như thế nào?

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Người nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Hình thức nộp đơn giấy Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp […]

Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích như thế nào?

Pháp luật quy định về thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích như thế nào? ICT Law sẽ chia sé với các bạn đọc về thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích trong bài viết này. Phí, lệ phí đăng ký giải pháp hữu ích – Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ – Phí […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay