Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại (Phần 2)

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu nội dung về điểm khác nhau giữa nhãn hiệu và tên thương mại về khái niệm và. Bài viết này sẽ phân tích những điểm khác biệt tiếp theo: Về căn cứ bảo hộ; phạm vi bảo hộ; thời hạn bảo hộ; chuyển giao/chuyển nhượng; số […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay