Thay đổi đăng ký kinh doanh – cập nhật tháng 7/2020

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phức tạp không?  Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện tất cả các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh: Thay đổi người đại diện theo pháp luật: giám đốc/ tổng giám đốc/ Chủ tịch,….. Thay đổi vốn: Tăng giảm vốn điều lệ Thay đổi ngành […]

thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: –  Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại –  Chuyển đổi doanh nghiệp tư […]

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho một cổ đông khác: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng […]

Thông báo tài khoản ngân hàng MIỄN PHÍ chỉ trong T6/2020

Thông báo tài khoản ngân hàng là một trong những nội dung quan trọng của thông tin đăng ký thuế. Doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin tđăng ký thuế sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 10 ngày, […]

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 10/10/2018 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực quy định nhiều điểm mới liên quan đến các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ICT law xin gợi ý những thủ tục thay đổi Giấy […]

Hiểu khái niệm “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp” sao cho đúng?

  Người đại diện theo pháp luật của danh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành bộ máy doanh nghiệp, nhân danh doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tổ chức, kinh doanh, xác lập, thực hiện, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự cho doanh nghiệp. Vây ai là […]

SỰ KHÁC BIỆT PHÁP LÝ GIỮA GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, giải thể hoặc phá sản dưới góc độ pháp lý không hẳn là giải pháp được đánh giá tiêu cực. Về cơ bản, hai quá trình trên có thể dẫn tới sự chấm dứt tồn tại của công ty. Tuy nhiên, những điểm khác biệt trong giải thể […]

Đặt tên doanh nghiệp sao cho đúng?

  Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 của Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tên của doanh nghiệp là một trong những thành tố tạo nên tên thương hiệu có các sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp, những người thành lập doanh nghiệp luôn đầu tư thời gian […]

Doanh nghiệp thành lập mới được miễn lệ phí môn bài kể từ ngày 25/02/2020

Năm 2020,  lệ phí môn bài theo quy định có 03 mức: – Mức 1: 3.000.000 đồng/năm đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng – Mức 2: 2.000.000 đồng/năm đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống – Mức 3: 1.000.000 đồng/năm đối với […]

10 lợi ích không thể bỏ qua từ gói dịch vụ hỗ trợ pháp lý SMEs LAGEAL của ICT LAW

  Doanh nghiệp có thể khai thác nhiều công cụ pháp lý & tiếp cận thị trường hữu ích từ gói dịch vụ SMEs LEGAL: ☑️ Rà soát hợp đồng, văn bản ☑️ Tư vấn định kỳ trực tiếp cùng LUẬT SƯ ☑️ Tư vấn pháp luật online ☑️ Tiếp cận hệ thống hơn 1.000 biểu mẫu (hợp đồng,biên […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay