Quyền đăng ký thiết kế bố trí? Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí?

Trong điều kiện sống hiện đại ngày nay, thiết bị ngày càng tinh vi và vai trò của nó được phát huy tối đa để phục vụ nhu cầu của con người, không thể không kể đến vai trò vô cùng quan trọng của các vi mạch điện tử. Là hạng mục thiết kế bố […]

Thiết kế bố trí là gì? Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ?

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một đối tượng quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ. Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện nhất định. Nếu không có hiểu biết đầy đủ về những quy định này, thì tổ chức, cá nhân có thể […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay