Thủ tục yêu cầu thỏa thuận trọng tài vô hiệu

Thủ tục

Trước khi xem xét nội dung tranh chấp, căn cứ khoản 1 Điều 43 LTTTM thì HĐTT phải xem xét hiệu lực của thỏa thuận trọng tài; thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được hay không và xem xét thẩm quyền của mình. Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết […]

So sánh trọng tài thương mại và hòa giải

so sánh trọng tài thương mại và hòa giải

Trọng tài thương mại Hoà giải Khái niệm Là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định pháp luật. Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại, được các bên thỏa thuận và được tiến hành theo một trình […]

Thành lập Hội đồng trọng tài

Thành lập hội đồng trọng tài

Trọng tài thương mại có nhiều ưu điểm như thủ tục linh hoạt, đơn giản vì thế mà các bên trong tranh chấp thường hay lựa chọn trọng tài thương mại để giải quyết các tranh chấp. Sau đây là một số quy định về việc thành lập hội đồng trọng tài. Theo quy định […]

Trường hợp thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện

Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp […]

TRỌNG TÀI HAY TÒA ÁN (tiếp theo)

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Tiếp nối phần 1: TRỌNG TÀI HAY TÒA ÁN 5. Địa điểm và phương thức giải quyết tranh chấp Trong Tố tụng Tòa án, thông thường việc xét xử được thực hiện công khai tại phòng xét xử của Tòa án (ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ theo luật định được xét xử […]

TRỌNG TÀI HAY TÒA ÁN

Việc lựa chọn cơ chế trọng tài hay tòa án luôn là băn khoăn của doanh nghiệp đối với giải quyết tranh chấp thương mại. Những tư vấn dưới đây sẽ đưa ra một số đặc điểm nổi bật của hai hình thức giải quyết tranh chấp này để doanh nghiệp đưa ra quyết định […]

Ưu điểm và nhược điểm khi áp dụng giải quyết trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Vậy phương thức giải quyết này có những ưu điểm và nhược điểm gì? Ưu điểm của trọng tài thương mại Xét xử theo phương thức trọng tài cũng là hình thức xét xử kín, nhằm […]

Hình thức của trọng tài thương mại

Hiện nay, trọng tài thương mại tồn tại dưới hai hình thức cơ bản là trọng tài vụ việc và trọng tài thường trực. Trọng tài vụ việc Trọng tài vụ việc là phương thức trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập để giải quyết vụ tranh chấp giữa các bên […]

Trọng tài thương mại là gì?

Trọng tài thương mại là một trong những phương pháp giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại được lựa chọn ngày càng nhiều bởi những ưu điểm vượt bậc. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật trọng tài thương mại quy định: “Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết […]

TRỞ THÀNH TRỌNG TÀI VIÊN CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

Trong quá trình giải quyết một vụ tranh chấp bằng Trọng tài, có thể nói trọng tài viên là những người nắm giữ vai trò quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến tính công bằng và chính xác của phán quyết, đến quyền lợi chính đáng của các bên. Do vậy, việc trở thành […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay