Một số điểm mới đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019 về Giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động và Giải quyết tranh chấp lao động phát sinh như thế nào?  Quan hệ lao động là quan hệ xã hội có tính tất yếu trong thị trường nhằm phúc đáp các nhu cầu khách quan của đời sống kinh tế – xã hội. Trong đó, một bên là người lao […]

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện một công việc trong đó có sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để định hướng, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và nội […]

Những thách thức với doanh nghiệp Viêt Nam khi tham gia tranh chấp thương mại quốc tế

Địa vị pháp lí Với tư cách là một quốc gia đang phát triển, việc tham gia giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế mang lại một số bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sẽ phải nhượng bộ nhiều hơn để ko gây ra thiệt hại đáng kể về […]

Các chế tài trong vi phạm hợp đồng

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng Điều 223, Khoản 1 Luật thương mại 2005 quy định: “Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên […]

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Theo quy định của khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (“Luật TTTM”): “Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này”. Quý khách hàng trong trường hợp có nhu cầu sử dụng phương thức […]

Những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ngoài tòa án (ADR)

Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ngoài tòa án (ADR – Alternative Dispute Resolution) được dùng để chỉ tất cả các phương thức, ngoài tranh tụng, nhằm ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp với sự trợ giúp của bên thứ ba. Hãy cùng ICT Law tìm hiểu thực tế tồn tại […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay