Ưu đãi đầu tư – Thủ tục áp dụng và Hình thức hỗ trợ

Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định và hướng dẫn chi tiết về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư. 1. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư Các hình thức, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định dựa theo các văn bản […]

Các trường hợp không phải đảm bảo đầu tư

Điều kiện thành lập Công ty Cổ phần

Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực sẽ dẫn đến nhiều thay đổi và điểm mới, trong đó quy định các trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ để thực hiện dự án đảm bảo đầu tư. Luật Đầu tư 2020 đã bỏ một trường hợp không phải ký quỹ […]

Bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Luật Đầu tư 2020 lần đầu tiên đưa ra quy định về hỗ trợ và ưu đãi đầu tư đặc biệt với mục đích  thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; ưu tiên các dự án có […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay