Quy định của pháp luật hiện hành về sửa đổi Văn bằng bảo hộ

Việc sửa đổi văn bằng bảo hộ được thực hiện trong các trường hợp nào? Trình tự, thủ tục thực hiện ra sao? Dưới đây là quy định về sửa đổi văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhất. Sửa đổi VBBH khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ […]

Quy định về cấp phó bản/cấp lại Văn bằng bảo hộ

Trường hợp nào thì được cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ? Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhất? Cấp phó bản VBBH trong trường hợp quyền SHCN thuộc sở hữu chung, VBBH được cấp cho chủ sở hữu đầu tiên trong danh sách, các chủ […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay