Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Đầu tư theo Hợp đồng BCC

1. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Điều 49 Luật Đầu tư 2020 quy định: Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành (VPĐH) tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm VPĐH do […]

Thủ tục giải thể văn phòng nước ngoài tại Việt Nam

Giải thể văn phòng nước ngoài tại Việt Nam khi nào? Khi văn phòng đại diện không có nhu cầu tiếp tục hoạt động hoặc khi công ty nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam thì việc đóng cửa văn phòng đại diện là điều cần thiết. Văn phòng đại diện của […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay