Loại hình doanh nghiệp nào phù hợp để khởi nghiệp? – Lựa chọn tối ưu nhất cho start-up.

Thứ Hai, 3 Tháng Tám, 2020 156 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Phong trào “Quốc gia khởi nghiệp” được khởi xướng, dần phổ biến rộng khắp kéo theo một làn sóng các startup thành lập trong thời gian qua. Ở đó là những cơ hội “kỳ lân” hoá những doanh nghiệp trị giá tỷ đô mà cũng không thể những rủi ro, mất mát của những ngày đầu thành lập. Nhằm tránh những tổn thất đó, bạn hãy cùng ICT Law tìm hiểu về loại hình kinh doanh nào phù hợp khi khởi nghiệp, loại hình doanh nghiệp nào sẽ phù hợp nhất với tầm nhìn chiến lược phát triển mà bạn đặt ra. 

 

I. Các loại hình doanh nghiệp hiện nay: 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã nêu rõ có năm loại hình doanh nghiệp hiện nay:

  • Công ty cổ phần
  • Công ty TNHH một thành viên
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Công ty hợp danh
  • Doanh nghiệp tư nhân

Việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng. Nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

 

Trường hợp thành lập doanh nghiệp chỉ với 1 thành viên, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 mô hình: Doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên. 

1.Doanh nghiệp tư nhân:

  • Ưu điểm: chủ sở hữu có toàn quyền quyết định đối với mức vốn đầu tư vào doanh nghiệp, có quyền quyết định đối với cơ cấu tổ chức của công ty, có quyền hưởng toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh;
  • Nhược điểm: không có tư cách pháp nhân; chủ sở hữu chỉ có thể là cá nhân và chịu trách nhiệm vô hạn; mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân; chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:

Ưu điểm: Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; công ty có chế độ trách nhiệm hữu hạn; chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân, tổ chức; có cơ cấu tổ chức quản lý công ty tinh gọn, hiệu quả, chủ sở hữu có quyền quyết định cao nhất.

Hạn chế: Công ty trách nhiệm hữu hạn không được huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

Như vậy, trong trường hợp có một chủ thể bỏ vốn ra thành lập doanh nghiệp thì nên lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để tránh rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo khối tài sản riêng của chủ doanh nghiệp.

 

Trường hợp thành lập doanh nghiệp với 2 thành viên: 

1.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân; cách thành viên trong công ty chịu trách nhiệm hữu hạn; cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ. Tuy nhiên, công ty bị hạn chế số lượng tối đa là 50 thành viên và không được phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn;

2. Công ty hợp danh:

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân và không được phát hành chứng khoán. Khi thành lập phải có ít nhất hai thành viên hợp danh. Công ty có hai chế độ trách nhiệm: trách nhiệm hữu hạn (đối với thành viên góp vốn) và trách nhiệm vô hạn (với thành viên hợp danh). Một điểm nữa là thành viên hợp danh chỉ có thể là cá nhân. Thành viên góp vốn không có quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong hai loại hình doanh nghiệp này thì nên lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên vì chế độ trách nhiệm hữu hạn và sự minh bạch giữa tài sản góp vốn của thành viên và tài sản công ty.

 

Trường hợp thành lập doanh nghiệp có trên 2 chủ thể góp vốn: 

Có thể lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần.

Công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn, giúp công ty huy động được nguồn vốn lớn từ nhiều chủ thể và trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, công ty cổ phần có bộ máy quản lý điều hành rất phức tạp, cồng kềnh. Có hạn chế số lượng thành viên tối thiểu và tối đa.

 

Vì vậy, căn cứ vào mức vốn góp, vào lĩnh vực hoạt động và chủ thể thành lập doanh nghiệp lựa chọn một trong hai mô hình cho phù hợp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay