Những đề xuất thay đổi của dự thảo sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP và khuyến nghị dành cho Doanh nghiệp

Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy, 2021 90 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Nghị định 52/2013-NĐ/CP đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều chỉnh hoạt động về website Thương mại điện tử trong những năm qua. Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường cũng như sự thay đổi của các website Thương mại điện tử, nghị định 52/2013 đã hiện hữu nên những thiếu sót và những quy định lỗi thời, đòi hỏi sự thay đổi, bổ sung.

Phân tích website thương mại điện tử và 5 quy tắc xây dựng web hiệu quả

I, Một số thay đổi trong dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị đinh 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Dự thảo sửa đổi

1, Khoản 1 Điều 24

Khoản 1 Điều 24 chỉ thay đổi một chữ duy nhất là bỏ đi chữ “tự” nhưng thể hiện một ý nghĩa khác khi giờ một trong những chủ thể của hoạt động thương mại điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân không nhất thiết phải tự thiết lập website thương mại điện tử mà có thể do một bên khác thiết lập nhưng website vẫn dưới sự sở hữu thương nhân, tổ chức, cá nhân. Khoản này mở rộng điều chỉnh những chủ thể hợp tác với bên khác có khả năng xây dựng website thương mại điện tử.

2, Khoản 1 Điều 27

Khoản 1 Điều 27 Giảm thiểu thủ tục hành chính đối với những website thương mại điện tử mang tính chất quảng cáo, không đặt hàng trực tiếp qua website. Đây là quy định cần thiết do các thương nhân, tổ chức, cá nhân đã thực hiện những thủ tục trước đó để thực hiện bán hàng, thiết lập website mà không có chức năng bán hàng là một hình thức quảng bá sản phẩm, công ty nên không cần thiết phải thực hiện thủ tục thông báo.

3, Điều 30, 32, 33, 35, 36, 38

Những Điều 30, 32, 33, 35, 36, 38 được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn nghĩa vụ của phía người sở hữu website thương mại điện tử và người bán, bảo vệ quyền lợi dành cho người tiêu dùng. Từ đó giảm thiểu đi những hành vi lừa đảo, đa cấp trái phép và những hành vi kinh doanh mặt hàng, dịch vụ cấm theo quy định của pháp luật.

4, Điều 67

Thứ nhất,

Điều 67c Dự thảo quy định về điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó tại khoản 2 Điều này quy định các điều kiện tiếp cận thị trường gồm: Nhà đầu tư nước ngoài thuộc danh sách các công ty công nghệ uy tín toàn cầu trong lĩnh vực thương mại điện tử do Bộ Công thương công bố định kỳ; Nhà đầu tư nước ngoài chi phối từ 1 doanh nghiệp trở lên thuộc nhóm 5 doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường dịch vụ thương mại điện tử theo danh sách do Bộ Công thương công bố phải có ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường quy định tại điểm này không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan.

Thứ hai,

Khoản 3 Điều này quy định về việc kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là khi thuộc một trong các trường hợp:

  • Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp;
  • Nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát, chi phối hệ thống công nghệ của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
  • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp;
  • Nhà đầu tư có quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; lựa chọn điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh; lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp đó.

 

Bên cạnh đó, khoản 5 cũng có quy định rằng cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh về hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Công thương trước khi cấp, điều chỉnh, thay đổi đăng ký tại các giấy tờ có liên quan.

Thứ ba,

Điều 67c Dự thảo là quy định tăng rào cản tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cụ thể, theo khoản 5 Điều 67c của Dự thảo, Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Công thương trước khi cấp, điều chỉnh, thay đổi đăng ký tại các giấy tờ có liên quan.

Quy định này bất cập ở chỗ khi làm thủ tục đầu tư, Doanh nghiệp/Nhà đầu tư đã phải xin ý kiến chấp thuận từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có tham vấn ý kiến Bộ Công thương) nên việc tiếp tục phải xin ý kiến Bộ Công thương khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh, thay đổi đăng ký tại các giấy tờ có liên quan làm tăng thủ tục hành chính, gây khó khăn gấp nhiều lần cho doanh nghiệp (ngay cả thay đổi thông thường như tên hay địa chỉ doanh nghiệp cũng có thể cần phải hỏi ý kiến của Bộ Công thương), và gây sự bất an cho nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Việc chấp thuận đầu tư đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt thì việc hỏi lại ý kiến Bộ Công thương khi điều chỉnh đăng ký/giấy phép có thể mang tính chồng chéo và gây xung đột vì chức năng cấp phép đầu tư thuộc cơ quan đăng ký đầu tư.

Thứ tư,

Khoản 2(c) Điều 67 của Dự thảo cũng quy định các doanh nghiệp chi phối 01 trong 05 doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường dịch vụ thương mại điện tử theo danh sách do Bộ Công thương công bố phải có ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Tuy nhiên, khái niệm “chi phối” có điểm trùng lặp với quy định của Luật Cạnh tranh, và một hành vi (chẳng hạn như nhà đầu tư nước ngoài mua 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp) có thể làm cho doanh nghiệp phải thực hiện cùng lúc 02 thủ tục thẩm định riêng biệt theo Dự thảo (ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), và Luật Cạnh tranh (thông báo tập trung tinh tế đến Ủy ban cạnh tranh quốc gia – trực thuộc Bộ Công thương).

 

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến hoạt động vận hành hàng ngày của doanh nghiệp như kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc quyền quyết định ngành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh của doanh nghiệp… cũng có thể phải thông qua thủ tục thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thứ năm,

Trong một thời gian dài, các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng rằng mình được quyền tiếp cận thị trường theo các khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập bởi Luật Đầu tư 2014, Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Với quy định trong Dự thảo cũng như Luật Đầu tư 2020 thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không còn nhiều cơ hội để tiếp cận thị trường theo các khuôn khổ đã được thiết lập trước đó.

Dự thảo cũng đặt các nhà đầu tư nước ngoài đứng trước rủi ro có khả năng mất một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư tại Việt Nam nếu không thể thoái vốn cho một bên thứ ba do các rào cản về đầu tư nước ngoài đặc biệt trong bối cảnh phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sàn thương mại điện tử vẫn đang trong tình trạng lỗ với số lỗ năm sau cao hơn năm trước và một số doanh nghiệp đã phải tính đến phương án mua bán, sáp nhập doanh nghiệp để tiếp tục có vốn hoạt động.

Thứ sáu,

Khoản 2(c) Điều 67c của Dự thảo còn giới hạn việc tiếp cận thị trường ở quy định chỉ có “các nhà đầu tư nước ngoài thuộc danh sách các công ty công nghệ uy tín toàn cầu trong lĩnh vực thương mại điện tử do Bộ Công thương công bố định kỳ” mới được phép tiếp cận thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam.

Việc giới hạn ở “Công ty công nghệ uy tín toàn cầu” là tiêu chí mang tính chủ quan, với các tiêu chí không rõ ràng và mang tính phân biệt đối xử, khiến cho nhiều nhà đầu tư có uy tín ở cấp độ khu vực hoặc trong các lĩnh vực không phải là lĩnh vực công nghệ bị hạn chế tiếp cận thị trường Việt Nam, tức gây sự bất bình đẳng cho chính các nhà đầu tư đến từ khu vực ASEAN hoặc các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc là những quốc gia có đầu tư hoặc đóng góp về vốn ODA lớn cho Việt Nam.

Hơn nữa, việc hạn chế chỉ có những “Công ty công nghệ” có uy tín cũng loại bỏ một nhóm các nhà đầu tư có tiềm lực từ nước ngoài là các Quỹ đầu tư hiện đang có các hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

II, Một số khuyến nghị dành cho doanh nghiệp

Đối với dự thảo sửa đổi Nghị định 52/2013, mức quản lý của cơ quan nhà nước được tăng cường hơn so với trước nhằm phòng chống những hoạt động lừa đảo, đa cấp trái phép, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cấm, những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chính vì thế, bên cạnh việc tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, thì các website TMĐT cũng cần phải có những cải thiện và phát triển hệ thống đối với website của mình để có thể phù hợp với những quy định mới nếu dự thảo được thông qua: phát triển hệ thống thanh toán, đặc biệt hệ thống thanh toán online qua ngân hàng hoặc qua các loại ví điện tử; bảo mật hệ thống thông tin của các chủ thể tham gia trong website TMĐT; quản lý chặt chẽ hoạt động của các người bán hàng trong website; quản lý giấy tờ, chứng từ và cung cấp khi được cơ quan chức năng yêu cầu; phát triển hệ thống khiếu nại, bảo vệ quyền lợi, lợi ích người tiêu dùng.

Đồng thời, các website TMĐT cũng cần phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc tố giác các hành vi trái pháp luật của những website TMĐT khác, của các người bán hàng trong website của mình.


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT
Ghim  Địa chỉ: 172A phố Yên Lãng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Ghim  Hotline: 091.26.23.203 – 096.11.51.079
Ghim  Email: support@ictlaw.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay