NHỮNG THAY ĐỔI MỚI TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VỚI HOẠT ĐỘNG FDI VÀO VIỆT NAM

Thứ Ba, 7 Tháng Tư, 2020 185 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Gần đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 06/2019
ngày 26/06/2019, nhằm làm rõ một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với hoạt động
đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, tháo gỡ một số vướng mắc mà các nhà đầu tư
nước ngoài đã và đang gặp phải và sửa đổi một số nội dung cho phú hợp với các quy định
trong Luật Đầu tư năm 2014. ICT Law xin giới thiệu một số thay đổi quan trọng của
Thông tư 06/2019 mà các nhà đầu tư nước ngoài cần biết và lưu ý:

1. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu
tư trực tiếp (DICA) bao gồm: (1) các doanh nghiệp được thành lập mới, trong đó có nhà
đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng
nhận Đăng ký Đầu tư (GCNĐKĐT), (2) các doanh nghiệp do nhà đầu tư Việt Nam thành
lập mới nhưng sau đó có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của
doanh nghiệp, và (3) các doanh nghiệp được thành lập mới và hoạt động theo quy định
pháp luật chuyên ngành (như pháp luật về chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm) có các nhà
đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp (gọi chung là
doanh nghiệp mở DICA). Như vậy, các doanh nghiệp không đủ điều kiện là doanh
nghiệp mở DICA (ví dụ như doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51%
vốn điều lệ) thì không phải mở DICA, mà thay vào đó các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải
mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) theo quy định tại Thông tư 05/2014. Nội dung
đáng lưu ý là theo Thông tư 19/2014, các doanh nghiệp tại mục (2) không phải mở DICA
nếu các doanh nghiệp này không có GCNĐKĐT, trong khi đó các yêu cầu về mở DICA
không được áp dụng đối với các doanh nghiệp tại mục (3).

2. DICA được các doanh nghiệp mở DICA sử dụng không chỉ để thực hiện việc
đóng góp vốn của các cổ đông/ chủ sở hữu khi thành lập mới doanh nghiệp mở DICA mà
còn để thực hiện các giao dịch đặt mua thêm cổ phần/ đóng góp thêm vốn khi doanh
nghiệp mở DICA tăng vốn điều lệ hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền khi các cổ
đông/ chủ sở hữu (như nêu tại điểm 4) chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp của mình
trong doanh nghiệp mở DICA.

3. Các khoản vay trong nước của một doanh nghiệp mở DICA không phải giải
ngân thông qua DICA, trong khi các khoản vay nước ngoài không nhất thiết phải thực
hiện qua DICA trong mọi trường hợp. Đây là một thay đổi quan trọng của Thông tư
06/2019 so với quy định của Thông tư 19/2014, theo đó dường như Thông tư 19/2014
yêu cầu tất cả các khoản vay phải được giải ngân thông qua DICA.

4. Thông tư 06/2019 quy định rõ chỉ có giao dịch thanh toán qua biên giới đối với
giá trị cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp mở DICA, được chuyển nhượng giữa nhà
đầu tư là người cư trú và nhà đầu tư là người không cư trú, mới phải thực hiện thông qua
DICA. Hiện tại, Thông tư 19/2014 quy định không rõ về vấn đề này. Vì vậy, có nhiều ý
kiến cho rằng việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp giữa các nhà
đầu tư là người không cư trú cũng vẫn phải thực hiện thông qua DICA.

5. Thông tư 06/2019 quy định rõ chỉ có giao dịch thanh toán giá trị chuyển nhượng
cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp mở DICA, giữa hai nhà đầu tư là người không cư
trú, mới được phép xác định và thanh toán bằng ngoại tệ. Trong tất cả các trường hợp còn
lại, việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp mở
DICA phải được xác định và thanh toán bằng Đồng Việt Nam. Thông tư 19/2014 quy
định không rõ về vấn đề này. Vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng trong mọi trường hợp, việc
thanh toán đều phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam.

6. Thông tư 06/2019 yêu cầu doanh nghiệp mở DICA phải đóng (các) DICA nếu
doanh nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện của một doanh nghiệp mở DICA (ví dụ
như tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giảm xuống dưới 51% vốn điều lệ). Trong
trường hợp này, các nhà đầu tư nước ngoài phải mở IICA để thực hiện các giao dịch
chuyển nhượng vốn đầu tư. Cần lưu ý rằng Thông tư 19/2014 hiện không có quy định
nào như vậy đối với doanh nghiệp mở DICA và các nhà đầu tư nước ngoài.

Để được tư vấn cụ thể liên quan tới lĩnh vực FDI, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT
 Địa chỉ: N7-3, KĐT Sống Hoàng, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 Văn phòng: 6/216 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
 Hotline: 091.26.23.203 – 098.365.9519
 Email: support@ictlaw.vn
 Website: ictlaw.vn | tuvandangkykinhdoanh.net laodongtainga.com I
laodongtainhat.com
 Hotline tư vấn 24/7: 098.365.9519

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay