SỰ KHÁC BIỆT PHÁP LÝ GIỮA GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Thứ Ba, 7 Tháng Tư, 2020 303 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, giải thể hoặc phá sản dưới góc độ pháp lý không hẳn là giải pháp được đánh giá tiêu cực. Về cơ bản, hai quá trình trên có thể dẫn tới sự chấm dứt tồn tại của công ty. Tuy nhiên, những điểm khác biệt trong giải thể và phá sản cùng thể hiện tính chất tích cực bao gồm những gì? Hãy cùng ICT Law nghiên cứu như sau:

Tiêu chí  Giải thể doanh nghiệp Phá sản doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2014

 

 

Luật Phá sản 2014

 

 

Nguyên nhân Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp

bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp

sau:

  •   Giải thể tự nguyện

·         Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong

Điều lệ công ty mà không có quyết định gia

hạn.

·         Theo quyết định của những người có

quyền nộp đơn yêu cầu giải thể doanh nghiệp.

  •   Giải thể bắt buộc

·         Công ty không còn đủ số lượng thành

viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06

tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi

loại hình doanh nghiệp.

·         Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp.

 

 

Theo Luật Phá sản 2014, doanh nghiệp được công nhận là

phá sản khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:

·         Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán các khoản nợ,

tức là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh

toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn

thanh toán.

·         Doanh nghiệp bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản.

 

 

 

 

 

 

 

Người có quyền nộp đơn yêu cầu Những người có quyền nộp đơn yêu cầu giải

thể doanh nghiệp bao gồm:

·         Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

tư nhân.

·         Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ

phần.

·         Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty

đối với công ty TNHH.

·         Tất cả các thành viên hợp danh đối với

công ty hợp danh.

 

 

 

 

 

 

 

Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá

sản bao gồm:

·         Chủ doanh nghiệp tư nhân

·         Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

·         Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm

hữu hạn hai thành viên trở lên

·         Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên

·         Thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

·         Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm

một phần

·         Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên

trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn

cơ sở

·         Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

·         Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần

phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06tháng.

Loại thủ tục Giải thể doanh nghiệp là một loại thủ tục hành

chính do người có thẩm quyền trong doanh

nghiệp tiến hành làm việc với Cơ quan đăng ký

kinh doanh.

Phá sản là một loại thủ tục tư pháp do Tòa án có thẩm

quyền quyết định sau khi nhận được đơn yêu cầu hợp lệ.

 

 

Thứ tự thanh toán tài sản ·         Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc,

bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và

các quyền lợi khác của người lao động theo

thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao

động đã ký kết.

·         Nợ thuế.

·         Các khoản nợ khác.

·         Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ

và chi phí, phần tài sản còn lại sẽ chia cho chủ

doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông

hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu

phần vốn góp, cổ phần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Chi phí phá sản.

·         Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo

hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã

ký kết.

·         Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm

mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp, hợp tác xã.

·         Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không

có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ;

khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị

tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

·         Sau khi đã thanh toán hết các khoản trên mà vẫn còn

tài sản thì phần còn lại này thuộc về: chủ doanh nghiệp

tư nhân; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên; thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn

hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

thành viên của công ty hợp danh.

·         Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán thì từng đối

tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ

phần trăm tương ứng với số nợ.

Trình tự, thủ tục Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp (trừ

trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp) được tiến hành như sau:

·         Thông qua quyết định giải thể doanh

nghiệp.

·         Tiến hành tổ chức thanh lý tài sản doanh

nghiệp.

·         Thông báo công khai quyết định giải thể

doanh nghiệp.

·         Doanh nghiệp tiến hành thanh toán các

khoản nợ và phân chia phần tài sản còn lại

theo quy định.

·         Nộp hồ sơ giải thể.

·         Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh

nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký

doanh nghiệp.

 

Trình tự, thủ tục phá sản của doanh nghiệp được tiến hành

như sau:

·         Nộp đơn cho Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản.

·         Tòa án xem xét và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục

phá sản.

·         Tòa án mở thủ tục phá sản đối với những trường hợp đã

đáp ứng đủ điều kiện mở thủ tục phá sản.

·         Triệu tập hội nghị chủ nợ.

·         Phục hồi doanh nghiệp.

·         Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

 

 

 

 

 

 

 

Hậu quả pháp lý Doanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh

doanh và chấm dứt sự tồn tại.

 

Doanh nghiệp bị phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu

như có người mua lại toàn bộ doanh nghiệp (Không phải lúc

nào doanh nghiệp cũng bị xóa tên và chấm dứt sự tồn tại).

 Sự quản lý của Nhà nước Quyền tự do kinh doanh của chủ sở hữu,

người bị quản lý điều hành không bị hạn chế.

 

Nhà nước có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với

chủ sở hữu hay người quản lý điều hành.

 

 

Để được tư vấn cụ thể liên quan tới các vấn đề thay đổi ĐKKD, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT
 Địa chỉ: N7-3, KĐT Sống Hoàng, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 Văn phòng: 6/216 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
 Hotline: 091.26.23.203 – 098.365.9519
 Email: support@ictlaw.vn
 Website: ictlaw.vn | tuvandangkykinhdoanh.net laodongtainga.com I
laodongtainhat.com
 Hotline tư vấn 24/7: 098.365.9519

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay