BẢN TIN SỐ 01 THÁNG 06 NĂM 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật số 01 tháng 06 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/006/2021.Bản tin đề cập đến một số nội dung hữu ích cho các doanh nghiệp như sau: […]

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 3 THÁNG 5 NĂM 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật số 03 tháng 05 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 17/05/2021 đến ngày 30/05/2021.Bản tin đề cập đến một số nội dung hữu ích cho các doanh nghiệp như sau: […]

BẢN TIN SỐ 03 THÁNG 05 NĂM 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật đầu tháng 05 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 10/05/2021 đến ngày 07/04/2021. Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong bản tin như sau: Thứ nhất, trong […]

Bản tin pháp luật số 2 tháng 4

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật đầu tháng 04 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 28/03/2021 đến ngày 07/04/2021. Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong bản tin như sau: Thứ nhất, về […]

Những quy định mới nổi bật của Luật chứng khoán 2019

Vào ngày 26/11/2019, Quốc hội nước Việt Nam đã thông qua Luật Chứng khoán mới (Luật Chứng khoán 2019) để thay thế Luật Chứng khoán 2006. Luật chứng khoán Việt Nam 2019 sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 với những điểm mới như sau: 1. Bổ sung nhiều hành vi nghiêm cấm […]

Bản tin pháp luật số 1 tháng 4 năm 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật đầu tháng 04 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 28/03/2021 đến ngày 07/04/2021. Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong bản tin như sau: Thứ nhất, về […]

Bản Tin Pháp Luật số 01 tháng 3 năm 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật số 02 tháng 12 năm 2020. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 01/03/2021 đến ngày 14/01/2021. Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong bản tin như sau: Thứ nhất, […]

Luật Chứng khoán 2019 và những định nghĩa mới đáng chú ý

Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán 2019 Chiều ngày 26/11/2019, Quốc hội tiến hành biểu quyết chính thức thông qua Luật Chứng khoán 2019 thay thế Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010. Điểm mới về một số định nghĩa trong Luật Chứng khoán 2019 doanh nghiệp cần […]

Bản tin pháp luật tháng 02 năm 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật số tháng 02 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021. Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong bản tin như sau: Thứ nhất, về […]

BẢN TIN SỐ 02 THÁNG 01 NĂM 2021

Bản tin pháp luật số 02 tháng 01 năm 2021

ICT Law xin gửi đến các bạn đọc, các Quý doanh nghiệp Bản tin pháp luật số 02 tháng 01 năm 2021. Bản tin cập nhật các quy định mới được ban hành từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021.Bản tin đề cập đến một số nội dung hữu ích cho các doanh nghiệp như sau: […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay